Bowl, 12 oz., 4-7/8" dia., round, microwave & dishwasher safe, porcelain, Arzberg, Joyn White, white

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
44020-800001-15212
Bowl, 12 oz., 4-7/8" dia., round, microwave & dishwasher safe, porcelain, Arzberg, Joyn White, white